Svensk Hallteknik AB har bedrivit verksamhet i Sverige, Finland och Norge sedan 1986 inom området större hallbyggnader för sport, industri och lantbruk.

Vi åtar oss konstruktion, leverans och montering av företrädesvis stommar till hallbyggnader på av beställaren färdigställd grund.

» Mer om Hallteknik...